Hãy sử dụng, nếu không sẽ mất

Hẳn bạn còn nhớ câu chuyện những nén vàng trong Kinh Thánh. Ông chủ đi sang một xứ xa xôi một thời gian nên giao cho người đầy tớ thứ nhất 1 nén vàng, người thứ hai 2 nén vàng và người thứ ba 5 nén vàng. Khi quay về, ngài hỏi người có năm nén vàng đã làm được những gì. Người đó trả lời rằng anh đã sử dụng năm nén vàng đó để sinh lời, và bây giờ anh đã có đến mười nén vàng. Ông chủ bảo: “Tốt lắm hỡi người tôi tớ giỏi giang và trung thành, vì anh đã trung thành trong việc sử dụng những gì mình có, nên ta sẽ ban thêm nén vàng cho anh”. Người có hai nén vàng đã đem ra sử dụng và anh có thêm được gấp đôi số đó. Rồi ông chủ đến  với người có một nén vàng và hỏi anh ta đã làm được gì. Người ấy đáp: “Thưa ngài, ngài chỉ cho tôi có mỗi một nén vàng, trong khi ngài cho những người khác rất nhiều. Vả lại tôi biết ngài là một ông chủ khắc nghiệt, thu hoạch nơi ngài không gieo, nên tôi đã lấy nén vàng đó đem chôn rồi”.

Ông chủ liền phán: “Anh là một kẻ tôi tớ xấu xa và lười nhác.” (Trong toàn bộ Kinh thánh, Chúa Jesus không hề nghiêm khắc với ai khác như thế, cho nên hiển nhiên là Ngài muốn chúng ta sử dụng tài năng của chúng ta). Nói đoạn ông lấy lại nén vàng của người đó và ban cho người đã có mười nén. Từ đó những kẻ hay kêu ca trên đời thường nói “Kẻ giàu thì được giàu thêm, còn người nghèo thì nghèo hơn nữa”, hay “Kẻ đã có thì lại có thêm”. Thông điệp đó rất rõ ràng. Hãy đem những gì bạn có ra sử dụng, tài năng của bạn sẽ tăng thêm, mang lại cho bạn nhiều tưởng thưởng,…

Trích: See you at the top – Zig Ziglar

One thought on “Hãy sử dụng, nếu không sẽ mất

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: