Lớp huấn luyện LÀM CHỦ CUỘC SỐNG tại Đà Nẵng ngày 26, 27/3/2011

Lớp huấn luyện LÀM CHỦ CUỘC SỐNG tại Đà Nẵng ngày 26, 27/3/2011 thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh về lớp học:

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: