Cách mỏ vàng chưa được 1 mét

Một người chú của Darby đã bị cơn sốt vàng hấp dẫn và quyết đi xuống phía tây để đào vàng với mong muốn trở thành người giàu có. Ông chưa bao giờ biết rằng bộ não của con người còn có thể sản sinh ra nhiều vàng hơn so với bất kỳ mỏ vàng... Continue Reading →

Up ↑