Lý thuyết con gián về khủng hoảng

"Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra. Hình minh họa (nguồn Google) Con gián... Continue Reading →

Up ↑