NGƯỜI THÀNH CÔNG, KẺ THẤT BẠI… TẠI SAO?

Người  thành  đạt  luôn  nghĩ  trước  khi  nói.  Họ  cân  nhắc  kỹ  ngôn  từ.  Họ  thể  hiện  rõ những điều họ thích thú có liên quan tới người khác, và hạn chế tối đa hoặc không đả động tới những điều họ không thích. Còn người thất bại thì lại cư xử ngược lại. Họ... Continue Reading →

Up ↑